• Đăng nhập
  • Đăng ký

Điều thú vị về ứng viên thụ động

Trái ngược với suy nghĩ thông thường của nhiều người, thực tế có rất ít sự khác biệt giữa ứng viên năng động và ứng viên thụ động. Theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây của CareerBuilder thì có khá nhiều điều thú vị đáng để chúng ta lưu tâm.