• Đăng nhập
  • Đăng ký

Kết nối sức mạnh cộng đồng

“Chìa khóa của hạnh phúc là làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống mỗi ngày. Khi làm những điều này bạn chỉ cần biết rằng, một lúc nào đó bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.” Abdel Tefridi, Phó chủ tịch Phân tích Nguồn nhân lực của CareerBuilder đã chia sẻ câu chuyện trao quyền và kết nối sức mạnh nhân viên của ông.