• Đăng nhập
  • Đăng ký

Sử dụng dữ liệu lớn trong quản lý nguồn nhân lực

Hãy cùng CareerBuilder.vn theo dõi đoạn video clip sau. Qua đó hai đồng tác giả của quyển sách "The Talent Equation", Prasanna Tambe (NYU) và Lorin Hitt (Wharton School), trao đổi về việc sử dụng các dữ liệu từ nguồn hồ sơ ứng viên như thế nào nhằm tìm ra những hiểu biết mới về nguồn lực lao động Mỹ và các hoạt động trong công ty.